جمعه 1396/12/4 - 37 : 19
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/27
خطبه های نماز جمعه دیهوک 27بهمن96
اخبار
جلسه ستاد نماز جمعه دیهوک با حضور حاج آقای غفاری از شورای سیاست گذاری تهران
ارتباط با امام جمعه