جمعه 1396/12/4 - 37 : 19
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/27
خطبه های نماز جمعه دیهوک 27بهمن96
اخبار
برگزاری مراسم 9 دی با حضور پر شور مردم و امام جمعه محترم دیهوک
ارتباط با امام جمعه