جمعه 1396/12/4 - 39 : 19
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/27
خطبه های نماز جمعه دیهوک 27بهمن96
اخبار
مراسم یاد بود شهدای گمنام در روز 9دی بر سر مزار شهدای گمنام با سخنرانی امام جمعه محترم دی ماه96
ارتباط با امام جمعه