جمعه 1396/12/4 - 32 : 19
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/11/27
خطبه های نماز جمعه دیهوک 27بهمن96
اخبار
خواندن نماز باران در شهر دیهوک توسط امام جمعه محترم
ارتباط با امام جمعه