جمعه 1396/12/4 - 40 : 19
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
خطبه های نماز جمعه 96/5/20
اخبار
ارتباط با امام جمعه