جمعه 1396/12/4 - 38 : 19
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/3
خطبه های نماز جمعه 96/6/3
اخبار
ارتباط با امام جمعه