جمعه 1396/12/4 - 38 : 19
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/7
خطبه های نماز جمعه 96/7/7
اخبار
ارتباط با امام جمعه