جمعه 1396/12/4 - 31 : 19
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/5
خطبه های نماز جمعه دیهوک پنجم آبان96
اخبار
ارتباط با امام جمعه