جمعه 1396/12/4 - 35 : 19
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/10
خطبه های نماز جمعه دیهوک 10آذر 1396
اخبار
ارتباط با امام جمعه