جمعه 1396/12/4 - 39 : 19
مشخصات امام جمعه
حسن ایزدی
حسن ایزدی
ديهوك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
امامان معصوم خط قرمز ما هستند،رئیس جمهور باید به وظیفه اصلی خود طبق قانون اساسی بپردازد.

خطیب خطبه های دیهوک فرموند اظهار نظرهایی که مربوط به انسانی که تخصص ندارد نباید باشد باید کسی که اظهار نظر می کند در مورد دین و مذهب باید اهلیت و تخصص داشته باشد.

اخبار
ارتباط با امام جمعه