سه شنبه 1400/7/27 - 44 : 19

صفحه ویژه امام جمعه شهر سربیشه - استان خراسان جنوبی

معرفی امام جمعه
احمد نجمی پور
احمد نجمی پور
امام جمعه شهر: سربیشه
استان : خراسان جنوبی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
سربیشه - خیابان شهید مطهری
تلفن دفتر امام جمعه:
056-32663252
شماره فاکس:
056-32663838
نشانی پایگاه اینترنتی:
سامانه پیام کوتاه:
نداریم
نشانی صفحه اینستاگرام:
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1400/6/5
نفاق  عامل چالش ها و موانع در حرکت اسلام ناب محمدی
نفاق  عامل چالش ها و موانع در حرکت اسلام ناب محمدی
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه