سه شنبه 1400/7/27 - 4 : 18

صفحه ویژه امام جمعه شهر نهبندان - استان خراسان جنوبی

معرفی امام جمعه
عباسعلی خزاعی
عباسعلی خزاعی
امام جمعه شهر: نهبندان
استان : خراسان جنوبی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
نهبندان -خیابان شهید رجایی -جنب -بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نهبندان
تلفن دفتر امام جمعه:
056-32622393
شماره فاکس:
056-32622393
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1400/7/2
امام جمعه نهبندان: سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل متحد از موضع عزت بود
امام جمعه نهبندان: سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل متحد از موضع عزت بود
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه