يکشنبه 1400/2/26 - 51 : 13

صفحه ویژه امام جمعه شهر شوسف - استان خراسان جنوبی

معرفی امام جمعه
محمود نوری
محمود نوری
امام جمعه شهر: شوسف
استان : خراسان جنوبی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
شوسف خیابان شهدای 44
تلفن دفتر امام جمعه:
32603777
شماره فاکس:
32603777
نشانی کانال سروش:
خطبه نماز جمعه 1399/11/10
۱۲ بهمن روز بازگشت سرافرازانه امام خمینی به ایران
۱۲ بهمن روز بازگشت سرافرازانه امام خمینی به ایران
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه