يکشنبه 1400/2/26 - 32 : 14

صفحه ویژه امام جمعه شهر نهبندان - استان خراسان جنوبی

معرفی امام جمعه
عباسعلی خزاعی
عباسعلی خزاعی
امام جمعه شهر: نهبندان
استان : خراسان جنوبی
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
نهبندان -خیابان شهید رجایی -جنب -بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نهبندان
تلفن دفتر امام جمعه:
056-32622393
شماره فاکس:
056-32622393
نشانی پایگاه اینترنتی:
خطبه نماز جمعه 1398/11/25
خطیب نماز جمعه نهبندان :وظیفه اصلی نمایندگلن مجلس قانون گذاری ونظارت است
خطیب نماز جمعه نهبندان :وظیفه اصلی نمایندگلن مجلس قانون گذاری ونظارت است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه